11/05/28 – Skilsmässan

skilsmässan_webb_v2

Skilsmässan
When
Saturday, May 28, 2011
6:00pm - 20+
Where
Närkesgatan 8
Stockholm
Other Info
SKILSMÄSSAN

Lördagen 28 maj
20-01 // 20 år
Fri entré

För evigt är för äktenskap, och nu är Högkvarterets tid förbi.

SKILSMÄSSAN, en fest, en kväll full av det mesta av det bästa, en hybrid av allt det som varit och det som komma skall.

28 maj, Högkvarteret, Närkesgatan 8, Stockholm. Sista någonsin.

--------------------------
THE DIVORCE

Saturday 28th of May
8pm – 01am // Age 20
Free entrance

Eternity is for marriage, and the time of Högkvarteret has passed.

THE DIVORCE, a party, a night filled with the most of the best, a hybrid of all that has been and all that shall come.

28th of May, at Högkvarteret, Närkesgatan 8, Stockholm, Sweden. The last night ever.

« Back to the calendar

11/05/27 – Abonnerat

bar

Abonnerat
When
Friday, May 27, 2011
6:00pm - 20+
Where
Närkesgatan 8
Stockholm
Other Info
Idag har Högkvarteret stängt för en privat tillställning.

Välkomna tillbaka ner i underjorden imorgon.

/Högkvarteret

« Back to the calendar

11/05/26 – IN THE ACT: The displaced performer med Kajsa Sandström, Marie Koelbaek Iversen, Mag

in-the-act_maj_web

MAG

MAG

Kajsa Sandström

Kajsa Sandström

Marie Kølbæk Iversen

Marie Kølbæk Iversen

IN THE ACT: The displaced performer med Kajsa Sandström, Marie Koelbaek Iversen, Mag
When
Thursday, May 26, 2011
6:00pm - 18+
Where
Närkesgatan 8
Stockholm
Other Info
IN THE ACT ger:
THE DISPLACED PERFORMER – projektioner, illusioner, perceptioner

Torsdag 26 maj
18-00 // 18 år // 50 kr //

Medverkande: Marie Koelbaek Iversen (Köpenhamn) Kajsa Sandström (Stockholm), MAG (Göteborg)

Med stöd av Konstnärsnämnden. Sveriges bildkonstnärsfond, IASPIS – Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer, Kulturförvaltningen och ABF.

IN THE ACT är en nydanande scen för performance, på Högkvarteret i Stockholm. Det är en internationell och interdisciplinär mötesplats tillägnad liveakten, det svårsålda och svårdokumenterade nuet, det som du måste vara där för att uppleva.

IN THE ACT presenteras under våren 2011 sista torsdagen i månaden på Högkvarteret, och bjuder dig på performanceverk, samtal och musik. Baren har naturligtvis öppet hela kvällen.

IN THE ACT sammanför varje kväll en svensk och en internationell konstnär, som verkar inom ett överlappande konstnärligt område men i olika geografiska rum. Utifrån ett tema och ledord som de delar ett intresse för och förhåller sig till i sitt arbete, möts de i ett utforskande på Högkvarteret. Dessutom får de sällskap av liveartister och andra kulturaktörer, som verkar inom samma tema.

IN THE ACT går till hösten 2011 på export, och presenteras en kväll i Malmö, en kväll i New York samt transformeras in till formen av en publikation som publiceras våren 2012.

Torsdag 26 maj:
THE DISPLACED PERFORMER - looparnas och speglingarnas kväll. En afton där performancekonstnärens närvaro består av idel förskjutningar och förflyttningar. En afton av visuell rundgång och rungande samplingar, av projektioner och illusioner.

-------------------
PROGRAM

19.30 Kajsa Sandströms »IN THE MIRROR« möter Marie Kølbæk Iversens »RETROACTION VI«

21.00 MAG

JOHAN NORLING är Dj under hela kvällen

-------------------
Kajsa Sandströms »IN THE MIRROR« möter Marie Kølbæk Iversens »RETROACTION VI«

Kajsa Sandström (Sverige) är en Stockholmsbaserad dansare och koreograf som arbetar internationellt. Hon har dansat med kompaniet "Kubilai Khan Investigations" (FR), 2008-2010, och Mette Ingvartsen (D), 2003-2007. Hon är senast presenterad i Sverige med föreställningarna: " I need a witness to perform", 2009, i samarbete med David Bergè (BE), "Con/text: body of an absent Lady Han", 2010, med Ylva Henrikson och Maline Casta (SE), “ In the Mirror, en solokoreografi i Maya Derens fotspår”, 2009. Kajsa studerade vid PARTS, Bryssel 2000 - 2004.

Marie Kølbæk Iversen (Danmark), bor och arbetar i Köpenhamn där hon representeras av IMO projects. Hon tog sin master i konst vid Danska Kungliga Konsthögskolan år 2008, och har bl.a. varit med och grundat den samtida konsttidskriften Internationalistisk Ideale. I sitt konstnärliga arbete skapar Marie Kølbæk Iversen installationer utifrån kretsbaserad videoteknologi och repetitioner, för att undersöka föreställningar kring perception och representation. Genom att placera den tekniska processen i förgrunden och skapa omedelbara repetitioner av sekvenser, utmanar hennes arbete föreställningen om representativa teknologier. Hon belyser dem och reducerar dem till deras materiella beståndsdelar. Marie Kølbæk Iversen har för nuvarande ett residence på The Danish Art Workshop och kommer att visa resultatet av sitt arbete där på The Enter Triennial samt på Kunsthallen Brandts i Odense, Danmark. Hon har tidigare bl.a. ställt ut på Four Boxes Gallery, Krabbesholm (2010), WAS, Köpenhamn (2010), Lunds Konsthall, Lund (2010), Skagens Museum, Skagen (2010), Binz39, Zürich (2010), IMO, Köpenhamn (2010).

www.mariekoelbaek.com / www.imo-projects.com

»IN THE MIRROR« Att " få syn på". Som dansare och performer framträder Kajsa Sandström inför olika betraktare. I hennes egna koreografiska arbete är det således nödvändigt att skapa strategier för att få syn på sig själv utifrån; det som betraktaren ser och som blir förmedlande i det sceniska verket. Detta innebär på sätt och vis en dubblering och en förflyttning displacement av den egna personen. Ett sökande efter möjligheter att stå utanför och samtidigt vara mitt i. I föreställningen »IN THE MIRROR«, en solokoreografi i Maya Derens fotspår (2009), delar hon sin plats med betraktaren. Rörelser tar plats i dansstudion, i rummet på andra sidan spegelväggen och i betraktarens öga. På IN THE ACT tar Sandström med »IN THE MIRROR« klivet in i Marie Kølbæk Iversens installation, RETROACTION VI, av sammanlänkad och speglad visuell feedback.

»RETROACTION VI« är en installation bestående av två överlappande videoprojektioner, som båda visar samma feed från en kamera, som i sin tur registrerar sin egen output. Två projektioner, varav den ena har vänts upp och ner. Arbetet består i och genereras av en loopad återkoppling, ett "ingenting", som genom installationen skapar symmetriska interaktiva mönster, vilka besökarna - och här: Kajsa Sandström - kan gå in i, påverka och förändra. Kølbæk Iversens installation av "ingenting" kommer under kvällen att vara en scen för Sandströms koreografi. Projektet är de två konstnärernas första samarbete.

MAG
I MAG, Magdalena Ågrens soloföreställning, samplas megafon, trombon, gitarr, ljud och oljud live. Skruvade poplåtar byggs upp från den minsta beståndsdelen och växer till en skitig, dystopisk, lo fi-orkester, som ibland är återhållsam och suggestiv, ibland kaotisk och vild. Ett mörkt, men vackert ljudlandskap skapas och bygger upp en värld med hjälp av otraditionella medel. MAG har, förutom i Sverige, turnerat både i Europa och Nordamerika

Magdalena Ågren ingår även i banden SORK och Trapped in a LOOP. Hon bor och är verksam i Göteborg, där hennes musikaliska arbete även involverar workshops för ungdomar i experimentell popmusik. Hennes arbete sträcker sig tillbaka till 1995, och sedan dess har hon hunnit spela i en rad olika band och konstellationer, som Surplus People, Good Morning Sweden, Maggot och Jurassic Jesus.
http://www.myspace.com/magagren

-----------------------
IN THE ACT presenteras av Högkvareret i samarbete med Imri Sandström. Imri Sandström är konstnär och arbetar med text, ljud video och performance. Hon har en MFA från Umeå Konsthögskola och Det Kongelige Danske Kunstakademi samt en ettårig master i ljudkonst från Dramatiska institutet. www.imrisandstrom.com

-----------------------
IN ENGLISH:

IN THE ACT gives:
THE DISPLACED PERFORMER – Projections, illusions, perceptions

Thursday 26 may
18-00 // 18 years// 50 kronor

Performances and participation by:
Marie Koelbaek Iversen (Köpenhamn) Kajsa Sandström (Stockholm), MAG (Göteborg), Johan Norling (Stockholm)

With support of The Swedish Arts Grants Committee, Iaspis – The Swedish Arts Grants Committeé’s International Program for Visual Artists, The Culture Committee of Stockholm, and ABF.

IN THE ACT is an emerging space for performance at Högkvarteret in Stockholm. It is an international and interdisciplinary room, a space dedicated to the live event, the present that tends to slide out of our hands, that is hard to document, hard to sell, and hard to experience unless you are there.

IN THE ACT invites you during the spring of 2011 every last Thursday of the month, to performances, conversations and live music, as well as a bar awarded best in Stockholm.

IN THE ACT brings together one Swedish and one international performance artist, working within overlapping artistic domains but in different geographical spheres. From a theme and a catchword that they share an interest in, and relate to in their work, they are brought together for a mutual exploring at Högkvarteret. In addition, they are accompanied by live musicians and other artists working within the same theme.

IN THE ACT will be exported for the autumn of 2011, and will be presented at Malmö Konsthall in September, in New York in October, and be transformed into a publication that will be published 2012.


THE DISPLACED PERFORMER – the night of loops and mirrorings. An evening where the presence of the performance artist consists of sheer dislocations and displacements. An evening of projection and illusion, of visual loops and resounding sounds.

--------------------
PROGRAM

7.30 pm. Kajsa Sandströms »IN THE MIRROR« meets Marie Kølbæk Iversens »RETROACTION VI«

9 pm. MAG

JOHAN NORLING as the DJ all night long

----------------------
Kajsa Sandströms »IN THE MIRROR« meets Marie Kølbæk Iversens »RETROACTION VI«

Kajsa Sandström (Sweden) is a dancer and choreographer, based in Stockholm and working internationally. She danced with the company “Kubilai Khan Investigations” (FR), 2008-2010, and Mette Ingvartsen (D), 2003-2007. Since 2006 she develops own projects and collaborations with other artists. Recent touring: “ I need a witness to perform”, 2009, in collaboration with David Bergé (BE), “Con/text: Body of an absent Lady Han”, 2010, with Ylva Henrikson and Maline Casta (SE), “In the Mirror, a solo choreography in the footsteps of Maya Deren”, 2009. Kajsa was a student at PARTS, Brussels 2000- 2004.

Marie Kølbæk Iversen (Denmark) lives and works in Copenhagen, where she is represented by IMO projects. She received her MFA from the Royal Danish Academy of Fine Arts in 2008, and is the co-founder and editor of contemporary art journal Internationalistisk Ideale. Marie Kølbæk Iversen creates installations, which use closed circuit video technology and feedback to explore ideas of perception and representation. By foregrounding the technical process and the immediacy of the feedback loop, her work challenges the conception of representational technologies by scrutinising and reducing them down to their material properties. Marie Kølbæk Iversen is currently at resident artist at the Danish Art Workshops and will show the result of her research at the Enter triennial (2010) at Kunsthallen Brandts in Odense, Denmark. Recent exhibitions include solo exhibitions The Dy(e)ing Light or the Case of a Sleeping Beauty at Four Boxes Gallery, Krabbesholm (2010), and Nat is Night Personified at WAS, Copenhagen (2010) as well as group exhibitions Lunds konsthall presentation at Lunds konsthall, Lund (2010-2011); SKM Live at Port:2010/Skagens Museum, Skagen (2010); Anonymous Materials at Binz39, Zürich (2010), and Ce n'est pas une image juste, c'est juste une image at IMO, Copenhagen (2010).
www.mariekoelbaek.com / www.imo-projects.com

»IN THE MIRROR«
To "catch sight". As a dancer and a performer, Kajsa Sandström performs in front of different viewers. In her own choreographic work, it is thus necessary to create strategies to catch sight of herself from the outside; what the viewer sees, that which mediates in the scenic work. This becomes, in a sense, a duplication and a transition displacement of the self. A search for possibilities to stand on the outside and at the same time be in the middle. In the performance »IN THE MIRROR«, a solo choreography in Maya Derens footsteps (2009), she shares her space with the viewer. Movement takes place in the dance studio, in the space beyond the mirror wall and in the eye of the beholder. At IN THE ACT, she steps into Marie Kølbæk Iversen installation, »RETROACTION VI«, of interconnected and mirrored visual feedback.

»RETROACTION VI« – scene, mise-en-scène
The installation consists of two overlapping video projections, both showing the same feed from a camera, which in turn registers its own output. Two projections, one of which has been turned upside down. The work is thus constituted and generated by a loop feedback, a "nothing", which through the installation generates interactive symmetrical patterns, that visitors - and here: Kajsa Sandström - walk in to, influence and change. Kølbæk Iversen's installation of "nothing" will during the evening serve as a stage for Sandström's choreography. The project is the two artists' first collaboration.

In MAG, the solo project of Magdalena Ågren, live samplings of trombone, megaphone, guitar, sound and noise is being presented. The music is built up from scratch - from the smallest simple element it grows to a gigantic dystopian lo-fi orchestra that sometimes is restrained and suggestive, sometimes chaotic and wild. A dark but beautiful world creates in front of you in a untraditional way. MAG has, besides playing in various locations in Sweden, toured in both Europé and North America.

Magdalena Ågren also plays in the band Sork and Trapped in a Loop. She lives and and works in Stockholm, where her musical work also involves workshops for kids in experimental pop music. Her work can be tracked back to 1995, and since then she has played in various bands and constalations, such as Surplus People, Good Morning Sweden, Maggot and Jurassic Jesus.
http://www.myspace.com/magagren

IN ADDITION: JOHAN NORLING as the DJ all night long
Johan Norling is a student at the Curatorial Program at Stockholms University, and as such, he has a particular interest in the intercultural meeting. Earlier during the spring of 2011 he curated the event Begravningen [The Funeral] at Högkvarteret. Besides his artistic work, Johan is also active within the collective Greater Parallel, a platform for electronic music. For the last evening of IN THE ACT at Högkvarteret, he will step into the DJ booth and unite these two worlds of his, through the task of composing the night.

-----------------------
IN THE ACT is presented by Högkvarteret in cooperation with Imri Sandström. Imri Sandström is an artist working with text, sound, video and performance. She has an MFA from The Academy of Fine Art in Umeå and The Royal Danish Academy of Fine Art, and an additional master in Sound Art from Dramatiska institutet. www.imrisandstrom.com

« Back to the calendar

11/05/25 – Gubbkvällen ger: En afton av manliga vispoeter Live: Emma T Åberg och My Göran

Cornelis_Vreeswijk

Gubbkvällen ger: En afton av manliga vispoeter Live: Emma T Åberg och My Göran
When
Wednesday, May 25, 2011
6:00pm - 18+
Where
Närkesgatan 8
Stockholm
Other Info
Gubbkvällen ger: En afton av manliga vispoeter
Live: Emma T Åberg och My Göran

Onsdagen 25 maj
18-00// 18 år
Fri entré till bar, 40 kr för båda konserterna

År 2011 fortsätter vi att återerövra gubben, fast på nya sätt. Vi bjuder upp till ett utforskande av den fredliga, lite salongsberusade och småputtriga gubben som lever inom oss alla, tillsammans med två liveakter som utifrån kvällens utvalda gubbar tolkar och omtolkar, samt presenterar sitt eget material.

Denna kväll fyller vi Högkvarteret med Den missförstådda vänsterkillen, Den svettige förföraren, Konstnären, Mannen, Myten, Misantropen. Sedan barnsben har vi varit omringade av rossliga toner om livet som ur skäggiga strupar framförts med smärta och självklarhet.

Cornelis Wreeswijk, Ulf Lundell, Thåström, Bob Dylan och andra pärlor ska nu tolkas av rålesbianerna My ”Vesslan” Göran och Emma T. Dragspel och sång blandas samman till en halvtimme i himlen, där alla får ha kuk o brustet hjärta. Mer bjuder vi på gubbar o missförstådda poeter i högtalarna hela kvällen.
-------------------------

Som vanligt bjuds det på rökig whiskey, gubbröra på knäcke och försiktig samt lite staplande pardans eller egen dans i ett hörn uppmuntras. Likaså något förvirrade men djupa samtal över Högkvarterets guldlackade bord. Alla gubbar välkomnas i källaren - unga, gamla, någonstans däremellan, kvinnor, män, något däremellan eller helt annat, brittiska gubbar, små gubbar, långa gubbar - alla gubbar!

« Back to the calendar

11/05/24 – >>MIDDAGSBJUDNING<< Förbokning krävs!

Middagsbjudning_poster01

>>MIDDAGSBJUDNING<< Förbokning krävs!
When
Tuesday, May 24, 2011
6:00pm - 18+
Where
Närkesgatan 8
Stockholm
Other Info
Kära du,
Varmt välkommen på >>MIDDAGSBJUDNING<<

Tisdagen den 24 maj
19.00-21.00 // 18 år
180 kr (inkl mat och dryck)

----------------------------
>>MIDDAGSBJUDNING<< är en unik möjlighet att DELA EN MÅLTID TILLSAMMANS MED KULTUR- OCH KONSTKVINNOR. Bland de 39 middagsgästerna finns Efva Lilja, Jenny Wilson, Maria Lönn, Maja Lundgren, Lisa Torell, Klara Kristalova och du.

----------------------------
I konstnären Judy Chicagos installation the Dinner Party är ett trekantigt middagsbord uppdukat för 39 mytologiskt och historiskt betydelsefulla kvinnor. Hindugudinnan Kali sitter sida vid sida med den grekiske poeten Sappho, helgonet Marcella tillsammans med författaren Virginia Wolf och konstnären Georgia O'Keeffe med den lärda Hypatia. Vad skulle dessa kvinnor diskuterat under måltiden?

Under >>MIDDAGSBJUDNING<< möts vi under liknande former, vad vill du då samtala om som middagsgäst?
----------------------------

Kvällens meny,
Morotssoppa spetsad med het chili och ingefära, avrundad med kokosmjölk Toppas med en klick lenande gräddfil och serveras tillsammans med nybakt, grillat surdegsbröd

Ekologiskt vin, öl eller alkoholfritt alternativ

Kaffe eller te på maten

----------------------------
För att boka din plats runt bordet maila: louise@hogkvarteret.se senast 16 maj.
FÖRBOKNING KRÄVS.

Fyra dagar innan Skilsmässan ger >>MIDDAGSBJUDNING<< dig chansen att uppleva Högkvarteret som du aldrig upplevt det förut. Med inspiration från Dinner Party förtrollar vi sammetskällaren.

« Back to the calendar

11/05/23 – Måndagsklubben Live: The Sweptaways

malmberg_claes

The Sweptaways http://www.myspace.com/sweptaways

The Sweptaways http://www.myspace.com/sweptaways

Måndagsklubben Live: The Sweptaways
When
Monday, May 23, 2011
6:00pm - 18+
Where
Närkesgatan 8
Stockholm
Other Info
Måndagsklubben Live: The Sweptaways

Varje måndag kl 18-00// 18 år
Alltid fri entré

Kvällen presenteras med stöd av ABF

The Sweptaways - the (mini) musical
Nyskriven originalmusik. www.sweptaways.se

På 90-talet (åh vilket deprimerande 10-tal) samlades ett gäng (ö)kända profiler bakom cigarettmoln och ölflaskor för att diskutera ofta ganska orumsrena samtalsämnen in Kanal 5.s eter. Högkvarterets eftarapning av denna tradition är ungefär så långt en kan komma ifrån denna setup, och samtidigt ganska nära.

Oavsett om du känner dig som Claes Malmberg eller inte kommer du garanterat att gilla måndagsklubben. Måndagsklubben är för alla som gillar Högkvarterets tjusiga bar med löjligt låga priser, men kanske inte orkar med alla scenkonst(igheter) som pågår. Måndagsklubben är för alla som suktar efter en lördag till i veckan, likväl som för alla helgarbetande kulturarbetare vars vecka endast har måndag som lördag. Måndagsklubben är för alla som vill dricka lyxig tequila som är långt från citron- och salt hävandet, och för alla som gärna försjunker i ett djupt samtal över bardisken med den stående måndagsbartendern Karin Gille om livets vara och ickevara, samt för alla som vill lyssna till veckans måndagsdj och liksom aldrig gå hem.

Ja, du fattar, måndagsklubben är för dig.

« Back to the calendar

11/05/21 – Mokoma presenterar Mirel Wagner (FIN)

mirel_flyer

Mirel Wagner www.myspace.com/mirelwagner

Mirel Wagner www.myspace.com/mirelwagner

Klubb MokoMa live: Mirel Wagner (FIN) DJ: Fröken anna & Hemlig gäst
When
Saturday, May 21, 2011
6:00pm - 20+
Where
Närkesgatan 8
Stockholm
Other Info
Klubb MokoMa live: Mirel Wagner (FIN) DJ: Fröken anna & Hemlig gäst

Lördag 21 maj
18-01//20 år
80 kr

Finsk bluesprinsessa lierar sig med djävulen.

Ibland behövs det inte mer än en röst och en gitarr. Och med en röst djupt sprungen ur den finska myllan – men som lika gärna kunde vara från den amerikanska södern – behöver inte Mirel Wagner så mycket mer. I hennes bluesiga ballader lockar rösten med lyssnaren till mörka platser. Går vilse i skogar och drunknar i svarta tjärnar.

Mirel Wagners självbetitlade debutalbum var den mest omtalade debuten i Finland 2010. Tidningen Gaffa gav hennes skiva högsta betyg och beskrev Mirel med orden ”En förtrollande röst med melodier som man inte kan värja sig emot”. Den 21 Maj spelar hon på årspremiären av Klubb Mokoma på Högkvarteret. Lyssna på Spotify eller www.myspace.com/mirelwagner

--------------------------
PROGRAM

18:00 Högkvarteret öppnar

21:00 Live: Mirel Wagner

--------------------------
Mokoma
Den finländska musikscenen sträcker sig längre än dragspel och tango. Där finns en levande och färg- stark undergroundscen som förtjänar att spridas till en större publik. Klubb Mokoma vill föra fram ny finsk konst och musik i Sverige. www.mokoma.se

« Back to the calendar

11/05/19 – Klubb 10TAL

Klubb10TAL_logo_svartvit

Klubb 10TAL
When
Thursday, May 19, 2011
6:00pm - 18+
Where
Närkesgatan 8
Stockholm
Other Info
Klubb 10TAL

Torsdag 19 maj
18-00// 18 år

Klubb 10TAL återvänder till Högkvarteret den 19:e maj. Decenniernas tidskrift faller för nostalgin och firar sina uppväxtår under det lyckliga och eleganta 1980-talet.

Trion Tomas Bokstad, Jonas Olsson, och Monica Fundin Pourshahidi samt Stig Larsson förgyller vår kväll med ett stycke konstprojekt, två gamla resegrammofoner och två lådor fyllda med tidstypiska vinylsinglar.

Vi får också se Pia Tafdrup, Jan Henrik Swahn och Johan Nordbeck på scen. Vad som mer kommer att ljuda ur mikrofonerna kan ni snart läsa om på 10tal.se.

« Back to the calendar

11/05/18 – Konsert: Kristal and Jonny Boy

Kristal & Jonny boy

Kristal & Jonny boy

Konsert: Kristal and Jonny Boy
When
Wednesday, May 18, 2011
6:00pm - 18+
Where
Närkesgatan 8
Stockholm
Other Info
Konsert: KRISTAL AND JONNY BOY

Onsdagen den 18 maj
21:00 // 18 år
Fri entré
Konserten ges med stöd av ABF Stockholm

KRISTAL AND JONNY BOY
Är electropop med inslag av den moderna dansen. Kristina Hanses på sång och dans
och Jonny Eriksson på gitarr och eltrummor. Duon bildades i Amsterdam våren 2010 och har sedan
dess spelat flitigt på livescenerna i Europa. Låtarna sträcker ifrån glada och naiva till mystiska och melankoliska.

« Back to the calendar

11/05/17 – YEAH and CALLE HOLCK give >>SAY IT! SING IT! SCREAM IT!<< + Konsert: Tali Febland

yeah_verni_kort

taliposter_A3

Tali http://www.myspace.com/talifeblandmusic

Tali Febland http://www.myspace.com/talifeblandmusic

YEAH and CALLE HOLCK give >>SAY IT! SING IT! SCREAM IT!<< + Konsert: Tali Febland
When
Tuesday, May 17, 2011
6:00pm - 18+
Where
Närkesgatan 8
Stockholm
Other Info
Galleri Lundh Åstrand presents
YEAH and CALLE HOLCK
>>SAY IT! SING IT! SCREAM IT!<<
17/5 – 28/5 2011

-------------------------
Opening and release party
Tuesday May 17 // 18.00-21.00
Free entrance!

Live:
CUPCAKE EXPERIENCE
GLIMPSES

DJ:
THEODOR TROTTNER
NÖJESGRUPPEN
MAGNUS DAHL

And awesome surprises!

Note that this is GALLERI LUNDH ÅSTRAND’S VERY LAST SHOW at Högkvarteret. Therefore: super bombastic and blazing memorable art party. To buy beer and art: cash is king.

Buy YEAH for 200 SEK!
The best magazine in the world!
www.yeahartmagazine.com

-----------------------
Galleri Lundh Åstrand presents the artworks of YEAH magazine. The exhibition >> SAY IT! SING IT! SCREAM IT!<< is a group show with works by no less than 22 up-and-coming artists.

YEAH is a magazine consisting of 20 artworks as 10 double-sided posters. YEAH doesn’t write about art – it is art. The artistic concept of YEAH resembles the glossy posters found in teen magazines such as OKEJ and Kamratposten, with a boyband on one side and a cute puppy on the other. YEAH is a magazine to put on your wall. With it’s direct approach the magazine shows the powerful energy you find in art.

The magazine is artworks by the following 22 artists:

Ulrika Lublin
Merzedes Sturm-Lie
Lisa Gideonsson
Theodore Trottner
Gabriele Edlbauer
Anna Åstrand
Gustav Samrelius
Sannah Salameh
Magnus Dahl
Jonas Bouleau
Eva Mag
Agne Bagdziunaite
David Larsson
Anne Marte Overaa
Cecilie Meng Sørensen
Emil Keller Skousen
Marika Troili
Leontine Arvidsson
Jenny Palén
Gustaf Londré
Carla Garlaschi
Johanna Nordin

Guest curator LOUISE BLAD
YEAH is created by CALLE HOLCK

-------------------------
Konsert: TALI FEBLAND

Tisdagen den 17 maj
Live på scen: 21:30
Fri entré

Efter att ha spelat runt London under de senaste sex månaderna tar nu Tali och hennes nya band The Lovehearts, sin vemodiga pop till en bredare publik. Sångerskan Tali Febland från Blackpool flyttade till London för att studera konst vid Goldsmiths. Där tillbringade hon större delen av sin tid på att skriva låtar och förälska sig i stadens rytm och de människor hon mötte. Hennes söta sång kontrasterar i The Lovehearts mot Beatlesekande pianoslingor och drivande stråkar. Den bitterljuva popmusiken med dess sångtexter kring förlorade möjligheter och krossade drömmar bildar en minnesvärd enhet som man bär med sig länge. Inför deras första Sverigebesök låter bandet hälsa att de känner ett släktskap med en mängd svenska akter, allt från Abba till Robyn, och ser fram emot att få presentera sina alster på dessa artisters hemmaplan.

http://www.myspace.com/talifeblandmusic

« Back to the calendar

11/05/16 – Måndagsklubben

malmberg_claes

Måndagsklubben
When
Monday, May 16, 2011
6:00pm - 18+
Where
Närkesgatan 8
Stockholm
Other Info
Måndagsklubben

Varje måndag kl 18-00// 18 år
Alltid fri entré

Kvällen presenteras med stöd av ABF

Dj: Karin Gille med vänner

På 90-talet (åh vilket deprimerande 10-tal) samlades ett gäng (ö)kända profiler bakom cigarettmoln och ölflaskor för att diskutera ofta ganska orumsrena samtalsämnen in Kanal 5.s eter. Högkvarterets eftarapning av denna tradition är ungefär så långt en kan komma ifrån denna setup, och samtidigt ganska nära.

Oavsett om du känner dig som Claes Malmberg eller inte kommer du garanterat att gilla måndagsklubben. Måndagsklubben är för alla som gillar Högkvarterets tjusiga bar med löjligt låga priser, men kanske inte orkar med alla scenkonst(igheter) som pågår. Måndagsklubben är för alla som suktar efter en lördag till i veckan, likväl som för alla helgarbetande kulturarbetare vars vecka endast har måndag som lördag. Måndagsklubben är för alla som vill dricka lyxig tequila som är långt från citron- och salt hävandet, och för alla som gärna försjunker i ett djupt samtal över bardisken med den stående måndagsbartendern Karin Gille om livets vara och ickevara, samt för alla som vill lyssna till veckans måndagsdj och liksom aldrig gå hem.

Ja, du fattar, måndagsklubben är för dig.

« Back to the calendar

11/05/14 – Queer-Quiz-Qlub-Qkväll. Live: Kids of the Ranch DJ: Daniel Jangmyr

Kids of the Ranch

Kids of the Ranch http://www.myspace.com/kidsoftheranch

Queer-Quiz-Qlub-Qkväll. Live: Kids of the Ranch DJ: Daniel Jangmyr
When
Saturday, May 14, 2011
6:00pm - 20+
Where
Närkesgatan 8
Stockholm
Other Info
Queer-Quiz-Qlub-Qkväll Quiz med Lenny & Wild.
Live: Kids of the Ranch
DJ: Daniel Jangmyr

Lördagen 14 maj
Kl. 18 – 01. Quizet pågår mellan 19.30-21.30
20 år // Gratis/ 20 kr/40 kr
(Fri entré till kl 19, 20 kr kl 19-20 och därefter 40 kr)

Kvällen presenteras med stöd av ABF Stockholm

Kära förtjusande darlings, det är dags igen, inget kan stoppa oss nu, vårt sista quiz på Högkvarteret.

Teman tidigare omgångar har varit bland annat - Lysande utsikter, Hollywood, Västerbotten, Sjukhus och lidande, Natur och vetenskap, tufft och snyggt, skräck, samt flera okända teman. Självfallet blir det som vanligt utsvävande anekdoter, stora viktigheter, skvaller, småtjafs, utbroderade känslor och allt som oftast förträfflig musik.

--------------------
PROGRAM

Kl.19.30 QUIZ nummer 14

Kl. 21.30. Live: Kids of the Ranch.

kl. 22.00 DJ Daniel Jangmyr

---------------------
Kids of the Ranch består av Elin Mörkberg and Imri Sandström. Födda i norra Sverige håller duon nu till i landets södra delar, Malmö/Stockholm. De har spelat ihop sedan 2001 och har gett ut fem album: Breakables, 2010,Divine, 2006, CUT IT OUT, 2005, Sharp Objects in My Bag, 2004 och Howdy,2002.

http://www.myspace.com/kidsoftheranch

Daniel Jangmyr är grannen som också är DJ som också spelar det mesta av det bästa. Det finns nog faktiskt ingen som spelat skivor på Högkvarteret så många gånger som Daniel gjort. Ofta har han tonsatt ditt pingisspelande. Denna kväll, denna avslutande quizkväll som blir den sista i världshistorien på Högkvarteret, tonsätter han dina dancemoves. Du vill ej missa.

« Back to the calendar

11/05/13 – Högkvarteret Presenterar: Klubb Discoteka Yugostyle!

YugoPoster27novA3

Discoteka Yugostyle www.discotekayugostyle.com

Discoteka Yugostyle www.discotekayugostyle.com

Högkvarteret Presenterar: Klubb Discoteka Yugostyle!
When
Friday, May 13, 2011
6:00pm - 20+
Where
(map)
Other Info
Högkvarteret Presenterar: Klubb Discoteka Yugostyle!

Fredag 13 maj
18-01// 20 år
80 kronor i dörren, inget förköp

Kvällen genomförs med stöd av ABF

Sadla björnen och greppa armborstet: Discoteka Yugostyle återkommer till Högkvarteret! Tiomannabalkanbrassfenomenet från Lund överlevde med nöd och näppe det senaste besöket men de är nu redo för mer.

Som vanligt är det smutsiga Disco Petrol DJ Collective som drar igång vansinnet med oanständigt feta GypsyElectro-beats och YugoDisco-grooves av absolut högsta tveksamma kvalitet.

Vid 21.00 entrar Discoteka Yugostyles otrevligt tighta liveband scenen och levererar Balkan Brass-hits tills varje man och kvinna blir till djur. När kriget är över fortsätter Disco Petrol DJ Collective att spinna skivor in i natten tills sista droppen šljivovica har passerat genom strupen.

www.discotekayugostyle.com
---------------------
PROGRAM

18.00 Högkvarteret öppnar

21.00 Live på scen: Discoteka Yugostyle

21:00 Disco Petrol DJ Collective

----------------------
Detta är kvällen ingen får missa!

Dobro Dosli!

« Back to the calendar

11/05/12 – Dr. Sketchy\\\’s Anti Art School Sweden – Science Fiction!

Sketchy SF

Dr. Sketchy's Anti Art School Sweden - Science Fiction!
When
Thursday, May 12, 2011
6:00pm - 18+
Where
(map)
Other Info
Dr. Sketchy's Anti Art School Sweden - Science Fiction!

Torsdag 12 maj
18-00// 18 år
50 kr

Den här gången tar Dr. Sketchy med er på en resa utanför Vintergatan. En resa till o/ökända galaxer med spektakulära invånare. Ljusår i fjärran finns det nya världar att upptäcka så sätt på dig hjälmen och följ med oss i vårt rymdskepp!

-----------------------
PROGRAM

18.00 Högkvarteret öppnar

19.00 -21.30 Dr. Sketchy's Anti Art School Sweden« Back to the calendar

11/05/11 – Passing Clouds presents Psychedelic Party Live: Tracy Martin och C.S Gusten

hogkvarteret_poster copy

Passing Clouds presents Psychedelic Party Live: Tracy Martin och C.S Gusten
When
Wednesday, May 11, 2011
6:00pm - 18+
Where
Närkesgatan 8
Stockholm
Other Info
Passing Clouds presents Psychedelic Party
Live: Tracy Martin och C.S Gusten

Mysdj i baren: Emy aka Dåren

Onsdagen den 11 maj
18-00 //18 år
Fri entré

Kvällen presenteras med stöd av ABF Stockholm

Passing Clouds presents Psychedelic Party with Tracy Martin and C.S Gusten performing live.
Join the Psychedelic Party with music of the late 60s and beyond.
---------------
PROGRAM

18.00 Högkvarteret opens

21:00 Live on stage: Tracy Martin and C.S. Gusten performing mystic moods and ambient dreams. Also, secret guest.

---------------
www.passingcloudsmusic.blogspot.com
www.nadinebyrne.com/


« Back to the calendar

11/05/10 – Högkvarterisk vardag

4615027449_ae292b3e6d-1-330x495

Högkvarterisk vardag
When
Tuesday, May 10, 2011
6:00pm - 18+
Where
Närkesgatan 8
Stockholm
Other Info
Högkvarterisk vardag

Tisdag 10 maj
18-00// 18 år
Fri entré

På Högkvarteriska vardagar öppnas portarna till stans bästa källarvalv med tidernas mest vidunderliga bar för att bjuda på löjligt låga priser, djupa samtal över guldlackerade bord, och sprudlande toner från kvällens eminenta DJ.

Välkomna!

« Back to the calendar

11/05/09 – Måndagsklubben

malmberg_claes

Måndagsklubben
When
Monday, May 9, 2011
6:00pm - 18+
Where
Närkesgatan 8
Stockholm
Other Info
Måndagsklubben

Varje måndag kl 18-00// 18 år
Alltid fri entré

Kvällen presenteras med stöd av ABF

Dj: Karin Gille med vänner

På 90-talet (åh vilket deprimerande 10-tal) samlades ett gäng (ö)kända profiler bakom cigarettmoln och ölflaskor för att diskutera ofta ganska orumsrena samtalsämnen in Kanal 5.s eter. Högkvarterets eftarapning av denna tradition är ungefär så långt en kan komma ifrån denna setup, och samtidigt ganska nära.

Oavsett om du känner dig som Claes Malmberg eller inte kommer du garanterat att gilla måndagsklubben. Måndagsklubben är för alla som gillar Högkvarterets tjusiga bar med löjligt låga priser, men kanske inte orkar med alla scenkonst(igheter) som pågår. Måndagsklubben är för alla som suktar efter en lördag till i veckan, likväl som för alla helgarbetande kulturarbetare vars vecka endast har måndag som lördag. Måndagsklubben är för alla som vill dricka lyxig tequila som är långt från citron- och salt hävandet, och för alla som gärna försjunker i ett djupt samtal över bardisken med den stående måndagsbartendern Karin Gille om livets vara och ickevara, samt för alla som vill lyssna till veckans måndagsdj och liksom aldrig gå hem.

Ja, du fattar, måndagsklubben är för dig.

« Back to the calendar

11/05/07 – EFTERFEST Feministiskt Forum 2011 Live: Britta Kåren, Zafire m fl.

Fem forum A3

Stormen

Stormen

Kalle Westerdahl "Människans bästa vän"

Kalle Westerdahl "Människans bästa vän"

Zafire

Zafire

EFTERFEST Feministiskt Forum 2011 Live: Britta Kåren, Zafire m fl.
When
Saturday, May 7, 2011
5:00pm - 20+
Where
Närkesgatan 8
Stockholm
Other Info
EFTERFEST Feministiskt Forum 2011

Samtal: med Maria Sveland, Hanna Hellquist, Kalle Westerdahl och Sonja Schwarzenberger moderar.
Live: Britta Kåren, Zafire m.fl
DJ: Tiina Rosenberg, Billie

Lördagen 7 maj
17.00 – 01.00 (obs! öppnar tidigare!)
60 kr // 20 år

Denna kväll bjuds det till hejdundrande feministisk EFTERFEST med våra vänner från Feministiskt forum!

Vad vill en inte efter en dag som denna - fylld med debatt, möten och kunskapsutbyten på feministiskt forum - om inte helst att sluta upp tillsammans, fortsätta i stämning och kalasa! När kvällen kommer tar Högkvarteret över för vidare filosoferande, mingel och dans. Vänta dig ett baluns sällan skådat. Vi presenterar stolt bl.a. ett helt unikt samtal om kärlek, relationer och lycka i en perfekt kombination av humor och politik. Medverkande är MARIA SVELAND, HANNA HELLQUIST och KALLE WESTERDAHL. Kom i tid och se ett utdrag ur Westerdahl monolog “Människans bästa vän” innan samtalet. TIINA ROSENBERG ger oss gaydisco, DJ BILLIE afrikanska rytmer, ZAFIRE VRBA på scen med performance om surrogatmödraskapet, STORMEN kombinerar finstämda toner till Jenny Wrangborgs lyrik och BRITTA KÅREN rycker ut melodiskt när vi behöver det som mest. En kväll du för allt i världen inte vill missa!

PROGRAM

17.00 Portarna slås upp till Högkvarteret

18.30 “Människans bästa vän” Utdrag ur monologen med Kalle Westerdahl

19.00 Samtal: Maria Sveland, Kalle Westerdahl och Hanna Hellquist.
Sonja Schwarzenberger modererar

20.00 Live: Stormen

21.00 Performance: Zafire Vrba

21.30 Dj: Tiina Rosenberg

22.00 Live: Britta Kåren

23.00 Dj: Billie

-----------------------
MÄNNISKANS BÄSTA VÄN av och med Kalle Westerdahl

Vill man leva ensam och göra vad man vill? Eller är det en livskamrat man letar
efter? Delar av en komisk monolog om längtan efter närhet och skräcken för kärlek. Och hur det är att rasta en psykiskt sjuk schäfer.

VÄRLDENS MEST JÄMSTÄLLDA KÄRLEK OCH DEN (O)ÄNDLIGA LYCKAN + Utdrag ur monologen “Människans bästa vän”

I världens mest jämställda land har vi världens mest jämställda kärleksrelationer och givetvis är alla relationer så där härligt lyckliga? Eller? Vi utlovar en djupdykning i ämnet tillsammans med vår eminenta panel, bestående av inga mindre än Maria Sveland, Kalle Westerdahl och Hanna Hellquist. Fantastiska Sonja Schwarzenberger håller i rodret och guidar oss igenom denna snårskog av kärleksrevolutioner, fallgropar och föreställningar om den (o)möjliga jämställda kärleksrelationen.

Medverkande:
Maria Sveland, är författare som debuterade och slog igenom med boken “Bitterfittan”, senaste boken utkom 2010 och heter “Att springa”. 2011 vann Maria Sveland ROKS pris för Årets kvinnogärning.

Kalle Westerdahl, är skådespelare och just nu aktuell med sin monolog “Människans bästa vän” om kärlek, relationer och varför man gör som man gör och varför man är rädd för närhet samtidigt som det är det man längtar efter.

Hanna Hellquist, är 30 år och bor i Nacka med sin katt, Isa. Hon jobbar som programledare på Morgonpasset i P3 och skriver krönikor och kåserier i Dagens Nyheter. I våras debuterade hon som tv-programledare på SVT med “Jakten på Lycka”. 2009 släppte hon sin första bok, “Karlstad Zoologiska”. Hon har även pluggat genusvetenskap på Göteborgs universitet.

Sonja Schwarzenberger, är journalist, programledare, debattör och f d chefredaktör för Bang.

STORMEN
Stormen bjuder på lågmäld högljudd popmusik. Musikerna Helena Skar, Ellen Sundh och Emelie Askfelt skapar finstämda tolkningar av samtiden tillsammans med Jenny Wrangborgs dikter.

”Produktion av original” Performance av ZAFIRE VRBA
Mödrar kan vi vara allihop. Bland proteser, substitut och silikon får vi på en andlig resa uppleva hur vi alla kan vara perfekta surrogat.

Zafire Vrba är konstnär och artist med rötter i både feministisk porrproduktion och 90-talets porrmotstånd. Zafire har haft Stockholm som bas sedan 2009 men har stora delar av världen som arbetsplats.

DJ Tiina Rosengren
Det utlovas GAYDISCO från vår den smartaste, den argaste, den roligaste, den mångsidigaste, den mest bögförtjusta –Tiina.

BRITTAKÅREN: RYCKER UT TILL MÄNSKLIGHETENS FROMMA
Människan behöver en Britt. Närmare bestämt en kår av Brittor som rycker ut när behov finnes. Så det gör de nu. Med massa olika slags sånger om sådant som tröstar, bjuder på igenkännande eller bara är bra och kul helt enkelt. En sammansvetsad självsvängande trio bestående av gitarrer, bas, munspel, skrammel, handklapp och massor av stämsång.

DJ BILLIE aka Mildrit Seibes
”I will play south african house music and bit mix from other country too.”
Så enkelt är det, var säker på att dras med ut på det av afrikanska rytmer gungande dansgolvet när Billie ställer sig bakom skivspelarna. Shake what you mama gave ya.

« Back to the calendar

11/05/06 – Abonnerat

bar

Abonnerat
When
Friday, May 6, 2011
6:00pm - 18+
Where
Närkesgatan 8
Stockholm
Other Info
Idag har Högkvarteret stängt för en privat tillställning.

Välkomna tillbaka ner i underjorden imorgon.

/Högkvarteret

« Back to the calendar

11/05/05 – Semafor goes Epic med Hanna Nordenhök, Elin Boardy & Imri Sandström

semafor

Semafor goes Epic med Hanna Nordenhök, Elin Boardy & Imri Sandström
When
Thursday, May 5, 2011
6:00pm - 18+
Where
Närkesgatan 8
Stockholm
Other Info
Semafor goes Epic

Torsdag 5 maj
18-00 // 18 år
20 kr

Salongen ordnas i samarbete med ABF Stockholm och Föreningen Idyll.

”Hursomhelst har obetydliga människors existens betydande konsekvenser här i världen”, skrev George Eliot i Middlemarch. I den svenska samtidslitteraturen blickar man tillbaka på den gamla goda tiden, och hittar en massa människor vars öden aldrig beskrivits. Men arkivpappren är oläsbara och artefakterna förfalskade, greppen metalitterära och språket poetens snarare än krönikörens.

Vilken sorts sanning är det den historiska romanen söker? Varför drömmer vi om svunna tider? Kan historiens marginaliserade inta sin rättmätiga plats på scenen i den nya historiska romanen? Hur spännande får en historisk roman vara? Semafor avslutar sin tid på Högkvarteret i episk stil, och bjuder in författarna Hanna Nordenhök (Promenaderna i Dalby Hage) och Elin Boardy (Mot ljuset) till en kväll om den historiska romanen.

Vår performanceartist Imri Sandström gör ett framträdande utifrån Sigrid Combüchens Spill - en damroman och vi presenterar den argentinska författaren Maria Negronis författarskap på svenska.

Välkomna till Semafor goes Epic!

------------------------
PROGRAM

18.00 Högkvarteret öppnar

20.00 - 22.00 Salongen pågår, efteråt fortsätter diskussionen i baren, där mat och dryck finns till försäljning.

« Back to the calendar

11/05/04 – Abonnerat

bar

Abonnerat
When
Wednesday, May 4, 2011
6:00pm - 18+
Where
Närkesgatan 8
Stockholm
Other Info
Idag har Högkvarteret stängt för en privat tillställning.

Välkomna tillbaka ner i underjorden imorgon.

/Högkvarteret

« Back to the calendar

11/05/03 – CINEMA QUEER presenterar – FORMNORM!

cinemaqueer_maj

CINEMA QUEER presenterar – FORMNORM!
When
Tuesday, May 3, 2011
6:00pm - 18+
Where
Närkesgatan 8
Stockholm
Other Info
CINEMA QUEER presenterar – FORMNORM!

Tisdagen 3 maj
Kl 18-00 (filmvisning 19.30)
50 kr // 18 år

När Nytorget står i blom och SOFO-invånarna satt på sig sina finaste vårsneakers väljer Cinema Queer att ta sig an temat FormNorm! Vi gottar oss i mönster, konfigurationer, former och genrer, allt för att undersöka vad filmen kan men kanske inte alltid får uttrycka… Kvällen till ära får vi finbesök från Göteborg av filmduon Clara Bodén och Mariken Halle. Under namnet Vapen och Dramatik skapar de film som vägrar att kompromissa och där genregränserna är av liten betydelse. Under kvällen visas KANSKE I MORGON, favoriten från Göteborgs Filmfestival som genom att fritt vandrar mellan dokumentär och fiktion både upprört och förundrat publiken. Kvällen avslutas med samtal kring filmskapande i allmänhet och formnormer och skaparfilosofi i synnerhet. Som vanligt finns öl till överkomliga priser och DJ med finfin musik i baren!

CINEMA QUEER?
Cinema Queer är filmklubben för oss som tröttnat på ytliga Hollywoodrullar och bokbaserade svenska deckare. För oss som inte nödvändigtvis anser att variation är synonymt med trådsmala tatuerade tjejer och unga deprimerade män. Hos Cinema Queer väljer vi filmer med annorlunda utgångspunkt. Där det konstiga, normbrytande uppmuntras och ramar och regler ifrågasätts. Klubben där film möter musik som möter konst som möter samtal som möter fest. Cinema Queer, en gång i månaden, på Högkvarteret! cinemaqueer.wordpress.com eller grupp Cinema Queer på facebook!

--------------------------
PROGRAM
HELLO WHERE AM I? (Clara Bodén, 2011, 3 min)
Med hjälp av mobilkamera skildras hur strävan efter att vara viktig kan te sig. En sammansmältning av dokumentära bilder och poetiskt berättande.
Regi, manus och foto: Clara Bodén
Producent: Clara Bodén och Mariken Halle

KANSKE I MORGON (Mariken Halle, 2011, 97 min)
”Jag undrade om jag kunde få filma dig?”.
Mariken Halle spelar sig själv i 2010års mest uppmärksammade avgångsfilm (Göteborgs Filmhögskola). Tillsammans med ett litet filmteam beger hon sig ut på gator och torg för att filma 109 personer, övertygad om att alla har något intressant att berätta. Men någonstans mitt i filmen börjar man ifrågasätta autenticiteten hos personerna framför kameran, och kanske också hos dem bakom. Middagar, parrelationer och märkliga polisspaningar avlöser varandra och skapat en överraskande och oavbrutet intressant undersökning av vad olika autenticitetsgrader har för verkan på publiken.
Regi och Manus: Mariken Halle
Foto: Clara Bodén
Producent: Mariken Halle and Clara Bodén

SAMTAL
Efter filmerna talar Vapen och Dramatik om ansvaret som filmskapare och om hur normer och konventioner inskränker oss. Vi får en inblick iden kreativa processen och inbjuds diskutera formmässiga möjligheter och mentala begränsningar eller andra frågor som väcks under kvällen!
Gäster: Mariken Halle och Clara Bodén.
Moderator: Melissa Lindgren.

« Back to the calendar

11/05/02 – Måndagsklubben Live: Klazny Hendrix

malmberg_claes

Måndagsklubben Live: Klazny Hendrix
When
Monday, May 2, 2011
6:00pm - 18+
Where
Närkesgatan 8
Stockholm
Other Info
Måndagsklubben

Varje måndag kl 18-00// 18 år
Alltid fri entré

Kvällen presenteras med stöd av ABF

Live: Klazny Hendrix

På 90-talet (åh vilket deprimerande 10-tal) samlades ett gäng (ö)kända profiler bakom cigarettmoln och ölflaskor för att diskutera ofta ganska orumsrena samtalsämnen in Kanal 5.s eter. Högkvarterets eftarapning av denna tradition är ungefär så långt en kan komma ifrån denna setup, och samtidigt ganska nära.

Klazny Hendrix är Klas Eriksson (konstnär) och Henrik Hedberg (musiker). Formen för deras experimentella musik utgår till en början från vissa givna konceptuella ramverk, som sedan suddas ut i takt med att ett bejakande av tankekraft och telepati tar vid. Det finns egentligen ingen början och inget slut. Under spelningen på Högkvarteret kommer Klazny Hendrix att framföra ett platsspecifikt soundtrack som tar arkitekturen och det sociala sammanhanget i anspråk. Klazny Hendrix vill bli en del av arkitekturen och det sociala sammanhanget på Högkvarteret den 2:a maj. Det kommer bli så mycket live det bara går.

-------------------
Oavsett om du känner dig som Claes Malmberg eller inte kommer du garanterat att gilla måndagsklubben. Måndagsklubben är för alla som gillar Högkvarterets tjusiga bar med löjligt låga priser, men kanske inte orkar med alla scenkonst(igheter) som pågår. Måndagsklubben är för alla som suktar efter en lördag till i veckan, likväl som för alla helgarbetande kulturarbetare vars vecka endast har måndag som lördag. Måndagsklubben är för alla som vill dricka lyxig tequila som är långt från citron- och salt hävandet, och för alla som gärna försjunker i ett djupt samtal över bardisken med den stående måndagsbartendern Karin Gille om livets vara och ickevara, samt för alla som vill lyssna till veckans måndagsdj och liksom aldrig gå hem.

Ja, du fattar, måndagsklubben är för dig.

« Back to the calendar