11/04/28 – IN THE ACT ger KVALITATIV KONST Emma Pilipon och Dynasty Handbag

in-the-act_april

Dynasty Handbag

Dynasty Handbag "Bags"

Emma Pilipon "Carmen"

Emma Pilipon "Carmen"

IN THE ACT ger KVALITATIV KONST Emma Pilipon och Dynasty Handbag
When
Thursday, April 28, 2011
6:00pm - 18+
Where
Närkesgatan 8
Stockholm
Other Info
IN THE ACT ger: KVALITATIV KONST – Fine Art VS Ugly Art
Med: Dynasty Handbag (New York), Emma Pilipon (Malmö), Tidskriften Ful (Sverige), Ingela Johansson & Nina Svensson (Stockholm)

Torsdag 28 april
18:00-00:00// 18 år
50 kr

Med stöd av Konstnärsnämnden. Sveriges bildkonstnärsfond, IASPIS – Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer, Kulturförvaltningen och ABF

IN THE ACT är en nydanande scen för performance, på Högkvarteret i Stockholm. Det är en internationell och interdisciplinär mötesplats tillägnad liveakten, det svårsålda och svårdokumenterade nuet, det som du måste vara där för att uppleva.

IN THE ACT presenteras sista torsdagen i månaden under våren, och bjuder dig på performanceverk, samtal och musik. Baren har naturligtvis öppet hela kvällen.

IN THE ACT sammanför varje kväll en svensk och en internationell konstnär, som verkar inom ett överlappande konstnärligt område men i olika geografiska rum. Utifrån ett tema och ledord som de delar ett intresse för och förhåller sig till i sitt arbete, möts de i ett utforskande på Högkvarteret. Dessutom får de sällskap av liveartister och andra kulturaktörer, som verkar inom samma tema.

KVALITATIV KONST är en kväll av populär- och impopulärkultur, en afton i det allra högsta och det allra lägstas tecken. Vi ställer oss och er frågorna, vad är konstnärlig kvalitet, hur fungerar det, fungerar det?

--------------------
PROGRAM

19.00 INGELA JOHANSSON & NINA SVENSSON »BYRÅKRATIPOESI«

19.30 DYNASTY HANDBAG »BAGS«

21.00 EMMA PILIPON »CARMEN«

DESSUTOM! TIDSKRIFTEN FUL står för kvällens DJ-akt.

-----------------------
INGELA JOHANSSON & NINA SVENSSON »BYRÅKRATIPOESI«
Konstnärerna Ingela Johansson och Nina Svensson har i ett omfattande samarbetsprojekt, »A Sense of Solidarity«, arbetat med frågor kring den svenska arbetarrörelsens relation till konst och socialdemokratisk kulturpolitik. Projektet har många lager och följer olika spår och kan närmast ses som ett arkiv, eller kunskapsbank, att plocka ur där man bjuder in för deltagande. »A Sense of Solidarity« har tidigare band annat presenterats på LO kongressen (2008), Galleri Box i Göteborg (2010), Arbetets Museum i Norrköping (2010) och i utställningen Härpå Kalmar Konstmuseum (2010 / 2011).

Videoverket »BYRÅKRATIPOESI« är en del av projektet. I videon möts byråkrati och amatörism. Som voice over hör vi konstnären och poeten Beata Berggren, när hon läser citat från ansökningar och kuratoriska rapporter som har styrt fackföreningarnas konsttradition sedan 70-talet. Videon gör en omläsning av materialet som här blir ett textmaterialistiskt poem.

DYNASTY HANDBAG »BAGS«
Jibz Cameron – Dynasty Handbag – är en performance- och videokonstnär som är bosatt och verksam i Brooklyn, New York. Dynasty Handbags performance har enligt the New York Times blivit utnämnt till ”det roligaste och den högsta höjden av perfektion som performance scenen har sett på åratal”. Hon har erhållit utmärkelser som Fresh Tracks Artist in Residency Award at Dance Theater Workshop, Franklin Furnace Fund grant for the performing arts, Dixon Place Mondo Cane! Commission och Kindle Artist Grant Cycle. För nuvarande arbetar hon som assisterande professor på Performance Composition at NYU Tisch School of the Arts. Hennes verk har visats på platser som Dance Theater Workshop, NY, The New Museum of Contemporary Art, NY, The Kitchen NY, OUTFest, LA, PS122, NY. www.dynastyhandbag.com

»BAGS« är en berättelse om Dynasty Handbag som tar sig genom ett känslomässigt minfält bestående av 5 påsar på golvet, som alla obevekligt pratar, vill, behöver. Den bruna av papper är använd, sexig, övertygande och ack så tröttsam efter en lång fist-dust. Den svarta är krävande, ändrar sin åsikt konstant och talar djupt och ohyfsat. Den vita vill bara titta på, titta när du dansar för henne... hon säger dansa för mig! Den blå har en rutten cockneydialekt och blir självmordsbenägen vid tanken på att bli övergiven. Dynasty Handbag går blint från påse till påse, letar efter det där speciella, det lilla extra.

Förutom »BAGS« kommer Dynasty Handbag att utföra några korta performances från hennes repertoar av "bottomless spandex leotard of mind melting inner sprit ventriloquisms."

EMMA PILIPON »CARMEN«
Emma Pilipon är konstnär och bor och arbetar i Malmö. Hennes stora fascination och arbetsmaterial är det som oftast betraktas som ytligt och banalt. Med en skarp blick för detaljer och ett genuint intresse tar hon sig an berättelserna om kändisars liv, klichéerna och kitschen i veckotidningsjournalistiken. Emma Pilipon är utbildad vid Umeå Konsthögskola (1999-2004) och har bland annat ställt ut och uppträtt på Lilith Performance Studio, Malmö, Peepshow, Göteborg, Konsthall 1.0, Jönköping, Koh-i-noor, Köpenhamn, Kulturhuset, Nässjö och Galleri 21, Malmö. www.pilipon.com

»CARMEN« är en performance som utgår från "Habanera" eller "L'amour est un oiseau rebelle" av George Bizet. Det handlar om kärlek och om att vara stark. "L’amour est un oiseau rebelle / Que nul ne peut apprivoiser / Et c’est bien in vain qu’on l’appelle / S’il lui convient de refuser.” »CARMEN« har bland annat tidigare framförts på Lilith Performance Studio i Malmö, Alt_Cph i Köpenhamn och Bildmuséet i Umeå.

TIDSKRIFTEN FUL
Ful är en konsttidskrift som hyllar den queerfeministiska konstscenen med böcker, aktioner, ljud, scenkonst, alternativa rum och fulmusik. Ful är den enda svenska tidskriften som har ersatt hon och han med det fantastiska ordet hen. Ful blev vald till årets kulturtidskrift 2010. Från och med Ful #1 2011, som kommer ut i slutet på maj, kommer ful också att finnas på engelska. På Högkvarteret och In the Act kommer Ful att i DJ-båset vara pretty ugly och bjuda på maxad extra allt - beyond the hype - over the top - make it happenlåtar under kvällen.

-----------------------
IN THE ACT kommer tillbaka varje månad, med nya storslagna internationella och svenska konstnärer, nya musiker, nya teman, samtal och akter.

IN THE ACT presenteras av Högkvareret i samarbete med Imri Sandström. Imri Sandström är konstnär och arbetar med text, ljud video och performance. Hon har en MFA från Umeå Konsthögskola och Det Kongelige Danske Kunstakademi samt en ettårig master i ljudkonst från Dramatiska institutet. www.imrisandstrom.com

----------------
IN ENGLISH

IN THE ACT – an emerging space for performance in between
31st of March, 28th of April, 26th of May
18-00 18 years//
50 kronor

With support of The Swedish Arts Grants Committee, Iaspis – The Swedish Arts Grants Committeé’s International Program for Visual Artists, The Culture Committee of Stockholm and ABF

IN THE ACT gives: KVALITATIV KONST – Fine Art VS Ugly Art
28th of April 2011

Performances and participation by:
Dynasty Handbag (New York), Emma Pilipon (Malmö), Tidskriften Ful (Sweden), Ingela Johansson & Nina Svensson (Stockholm)

IN THE ACT is an emerging space for performance at Högkvarteret in Stockholm. It is an international and interdisciplinary room, a space dedicated to the live event, the present that tends to slide out of our hands, that is hard to document, hard to sell, and hard to experience unless you are there.

IN THE ACT invites you every last Thursday of the month, to performances, conversations and live music, as well as a bar awarded best in Stockholm.

IN THE ACT brings together one Swedish and one international performance artist, working within overlapping artistic domains but in different geographical spheres. From a theme and a catchword that they share an interest in, and relate to in their work, they are brought together for a mutual exploring at Högkvarteret. In addition, they are accompanied by live musicians and other artists working within the same theme.

KVALITATIV KONST is an evening of fine and ugly arts, a night of the very highest and the very lowest. We ask you and ourselves the questions, what is this concept of artistic quality? How does it work? Does it work?

---------------
PROGRAM

19.00 INGELA JOHANSSON & NINA SVENSSON »BYRÅKRATIPOESI«

19.30 DYNASTY HANDBAG »BAGS«

21.00 EMMA PILIPON »CARMEN«

IN ADDITION! THE MAGAZINE FUL constitutes the DJ-collective for the evening.
-----------------------
INGELA JOHANSSON & NINA SVENSSON »BYRÅKRATIPOESI«
The artists Ingela Johansson and Nina Svensson have worked together in an extensive collaborative project called »A Sense of Solidarity«. The project evolves around the Swedish labor movement in relation to arts and social democratic culture. The project consists of many layers and follows several different tracks, and could be viewed upon as an archive, or a bank of knowledge. »A Sense of Solidarity« has been shown at the Congress of LO (2008), Galleri Box in Gothenburg (2010), Arbetets Museum in Norrköping (2010) and in the exhibition Här at Kalmar Konstmuseum (2011).

The video piece »BYRÅKRATIPOESI« is part of that project. In the video, bureaucracy meets amateurism. As the voice over we hear the artist and poet Beata Berggren, as she reads the quotes from proposals and curatorial reports that have been directing the art tradition within the labor unions since the 1970’s. The video piece performs a re-reading of the material, that here turns into a text-materialistic poem.

DYNASTY HANDBAG »BAGS«
Jibz Cameron – Dynasty Handbag – is a performance and video artist who lives and works in New York. Her work has been seen at such institutions as Dance Theater Workshop, The New Museum of Contemporary Art, NY, The Kitchen, OUTFest Los Angeles, PS122. Dynasty Handbag performances have been heralded by the New York Times as "the funniest and most pitch perfect performance seen in years" and a "crackpot genius" by the Village Voice. She is the recipient of the 2007 Fresh Tracks Artist in Residency Award at Dance Theater Workshop, 2008 recipient of the Franklin Furnace Fund grant for the performing arts, the 2010 Dixon Place Mondo Cane! commission, and the 2010 Kindle Artist Grant Cycle. She is currently an adjunct professor of Performance Composition at NYU Tisch School of the Arts, Performance Studies Graduate Program. www.dynastyhandbag.com

»BAGS« is the story of Dynasty Handbag hopping through an emotional minefield of 5 bags on the floor all talking, wanting, needing, unrelenting. The brown paper one is used, sexy, persuasive and oh so tiring after a long bout of fisting. The black one is so demanding, yet keeps changing it's mind and speaks deeply and rudely. The whispy white wants only to watch, watch as you dance for her... says dance for me! The blue one has a rotten cockney accent and becomes suicidal at the thought of abandonment. These bags seem so familiar. Dynasty Handbag blindly goes from bag to bag, looking for that special something.

In addition to Bags, Dynasty Handbag will be performing a few short performance pieces from her bottomless spandex leotard of mind melting inner sprit ventriloquisms.

EMMA PILIPON »CARMEN«
Emma Pilipon is an artist who lives and works in Malmö, Sweden. Her major fascination as well as her work material is the things that are otherwise viewed upon as superficial and trivial. With a sharp eye for details and with a genuine interest, she goes out for the stories about the lives of celebrities, clichés and the kitsch in the journalism of gossip sheets. Emma Pilipon was educated at Umeå Academy of Fine Arts (1999-2004). Her work has been shown and performed at Lilith Performance Studio, Malmö, Peepshow, Gothenburg, Konsthall 1.0, Jönköping, Koh-i-noor, Copenhagen, Kulturhuset, Nässjö, and Galleri 21, Malmö. www.pilipon.com

»CARMEN« is a performance based on “Habanera”, or "L'amour est un oiseau rebelle", by George Bizet. It is about love and about being strong. "L’amour est un oiseau rebelle / Que nul ne peut apprivoiser / Et c’est bien in vain qu’on l’appelle / S’il lui convient de refuser.” »CARMEN« has earlier been shown at Lilith Performance Studio in Malmö, Alt_Cph in Copenhagen and at Bildmuséet in Umeå.

THE MAGAZINE FUL
Ful [translates “Ugly”] is an art magazine that celebrates the queer feminist art scene with books, actions, sound, performance, alternative rooms and ugly music. Ful is the only Swedish magazine that has eliminated the words she and he, and replaced it with a neuter (in Swedish “hen”). Ful was elected the Swedish art magazine of the year in 2010. When Ful is releasing their first edition of 2011, scheduled to May, the magazine will also be available in English. When visiting Högkvarteret and IN THE ACT, Ful will stand in the DJ booth and be pretty ugly, and give you maximum everything – beyond the hype – over the top – make it happen songs, all night long.

----------------
IN THE ACT will be back once a month during the spring with new grand international and swedish artists, new musicians, new themes, new conversations and new acts.

IN THE ACT is run by Högkvarteret in cooperation with Imri Sandström. Imri Sandström is an artist working with text, sound, video and performance. She has an MFA from The Academy of Fine Art in Umeå and The Royal Danish Academy of Fine Art, and an additional master in Sound Art from Dramatiska institutet. www.imrisandstrom.com


« Back to the calendar

Comments are closed.