11/05/26 – IN THE ACT: The displaced performer med Kajsa Sandström, Marie Koelbaek Iversen, Mag

in-the-act_maj_web

MAG

MAG

Kajsa Sandström

Kajsa Sandström

Marie Kølbæk Iversen

Marie Kølbæk Iversen

IN THE ACT: The displaced performer med Kajsa Sandström, Marie Koelbaek Iversen, Mag
When
Thursday, May 26, 2011
6:00pm - 18+
Where
Närkesgatan 8
Stockholm
Other Info
IN THE ACT ger:
THE DISPLACED PERFORMER – projektioner, illusioner, perceptioner

Torsdag 26 maj
18-00 // 18 år // 50 kr //

Medverkande: Marie Koelbaek Iversen (Köpenhamn) Kajsa Sandström (Stockholm), MAG (Göteborg)

Med stöd av Konstnärsnämnden. Sveriges bildkonstnärsfond, IASPIS – Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer, Kulturförvaltningen och ABF.

IN THE ACT är en nydanande scen för performance, på Högkvarteret i Stockholm. Det är en internationell och interdisciplinär mötesplats tillägnad liveakten, det svårsålda och svårdokumenterade nuet, det som du måste vara där för att uppleva.

IN THE ACT presenteras under våren 2011 sista torsdagen i månaden på Högkvarteret, och bjuder dig på performanceverk, samtal och musik. Baren har naturligtvis öppet hela kvällen.

IN THE ACT sammanför varje kväll en svensk och en internationell konstnär, som verkar inom ett överlappande konstnärligt område men i olika geografiska rum. Utifrån ett tema och ledord som de delar ett intresse för och förhåller sig till i sitt arbete, möts de i ett utforskande på Högkvarteret. Dessutom får de sällskap av liveartister och andra kulturaktörer, som verkar inom samma tema.

IN THE ACT går till hösten 2011 på export, och presenteras en kväll i Malmö, en kväll i New York samt transformeras in till formen av en publikation som publiceras våren 2012.

Torsdag 26 maj:
THE DISPLACED PERFORMER - looparnas och speglingarnas kväll. En afton där performancekonstnärens närvaro består av idel förskjutningar och förflyttningar. En afton av visuell rundgång och rungande samplingar, av projektioner och illusioner.

-------------------
PROGRAM

19.30 Kajsa Sandströms »IN THE MIRROR« möter Marie Kølbæk Iversens »RETROACTION VI«

21.00 MAG

JOHAN NORLING är Dj under hela kvällen

-------------------
Kajsa Sandströms »IN THE MIRROR« möter Marie Kølbæk Iversens »RETROACTION VI«

Kajsa Sandström (Sverige) är en Stockholmsbaserad dansare och koreograf som arbetar internationellt. Hon har dansat med kompaniet "Kubilai Khan Investigations" (FR), 2008-2010, och Mette Ingvartsen (D), 2003-2007. Hon är senast presenterad i Sverige med föreställningarna: " I need a witness to perform", 2009, i samarbete med David Bergè (BE), "Con/text: body of an absent Lady Han", 2010, med Ylva Henrikson och Maline Casta (SE), “ In the Mirror, en solokoreografi i Maya Derens fotspår”, 2009. Kajsa studerade vid PARTS, Bryssel 2000 - 2004.

Marie Kølbæk Iversen (Danmark), bor och arbetar i Köpenhamn där hon representeras av IMO projects. Hon tog sin master i konst vid Danska Kungliga Konsthögskolan år 2008, och har bl.a. varit med och grundat den samtida konsttidskriften Internationalistisk Ideale. I sitt konstnärliga arbete skapar Marie Kølbæk Iversen installationer utifrån kretsbaserad videoteknologi och repetitioner, för att undersöka föreställningar kring perception och representation. Genom att placera den tekniska processen i förgrunden och skapa omedelbara repetitioner av sekvenser, utmanar hennes arbete föreställningen om representativa teknologier. Hon belyser dem och reducerar dem till deras materiella beståndsdelar. Marie Kølbæk Iversen har för nuvarande ett residence på The Danish Art Workshop och kommer att visa resultatet av sitt arbete där på The Enter Triennial samt på Kunsthallen Brandts i Odense, Danmark. Hon har tidigare bl.a. ställt ut på Four Boxes Gallery, Krabbesholm (2010), WAS, Köpenhamn (2010), Lunds Konsthall, Lund (2010), Skagens Museum, Skagen (2010), Binz39, Zürich (2010), IMO, Köpenhamn (2010).

www.mariekoelbaek.com / www.imo-projects.com

»IN THE MIRROR« Att " få syn på". Som dansare och performer framträder Kajsa Sandström inför olika betraktare. I hennes egna koreografiska arbete är det således nödvändigt att skapa strategier för att få syn på sig själv utifrån; det som betraktaren ser och som blir förmedlande i det sceniska verket. Detta innebär på sätt och vis en dubblering och en förflyttning displacement av den egna personen. Ett sökande efter möjligheter att stå utanför och samtidigt vara mitt i. I föreställningen »IN THE MIRROR«, en solokoreografi i Maya Derens fotspår (2009), delar hon sin plats med betraktaren. Rörelser tar plats i dansstudion, i rummet på andra sidan spegelväggen och i betraktarens öga. På IN THE ACT tar Sandström med »IN THE MIRROR« klivet in i Marie Kølbæk Iversens installation, RETROACTION VI, av sammanlänkad och speglad visuell feedback.

»RETROACTION VI« är en installation bestående av två överlappande videoprojektioner, som båda visar samma feed från en kamera, som i sin tur registrerar sin egen output. Två projektioner, varav den ena har vänts upp och ner. Arbetet består i och genereras av en loopad återkoppling, ett "ingenting", som genom installationen skapar symmetriska interaktiva mönster, vilka besökarna - och här: Kajsa Sandström - kan gå in i, påverka och förändra. Kølbæk Iversens installation av "ingenting" kommer under kvällen att vara en scen för Sandströms koreografi. Projektet är de två konstnärernas första samarbete.

MAG
I MAG, Magdalena Ågrens soloföreställning, samplas megafon, trombon, gitarr, ljud och oljud live. Skruvade poplåtar byggs upp från den minsta beståndsdelen och växer till en skitig, dystopisk, lo fi-orkester, som ibland är återhållsam och suggestiv, ibland kaotisk och vild. Ett mörkt, men vackert ljudlandskap skapas och bygger upp en värld med hjälp av otraditionella medel. MAG har, förutom i Sverige, turnerat både i Europa och Nordamerika

Magdalena Ågren ingår även i banden SORK och Trapped in a LOOP. Hon bor och är verksam i Göteborg, där hennes musikaliska arbete även involverar workshops för ungdomar i experimentell popmusik. Hennes arbete sträcker sig tillbaka till 1995, och sedan dess har hon hunnit spela i en rad olika band och konstellationer, som Surplus People, Good Morning Sweden, Maggot och Jurassic Jesus.
http://www.myspace.com/magagren

-----------------------
IN THE ACT presenteras av Högkvareret i samarbete med Imri Sandström. Imri Sandström är konstnär och arbetar med text, ljud video och performance. Hon har en MFA från Umeå Konsthögskola och Det Kongelige Danske Kunstakademi samt en ettårig master i ljudkonst från Dramatiska institutet. www.imrisandstrom.com

-----------------------
IN ENGLISH:

IN THE ACT gives:
THE DISPLACED PERFORMER – Projections, illusions, perceptions

Thursday 26 may
18-00 // 18 years// 50 kronor

Performances and participation by:
Marie Koelbaek Iversen (Köpenhamn) Kajsa Sandström (Stockholm), MAG (Göteborg), Johan Norling (Stockholm)

With support of The Swedish Arts Grants Committee, Iaspis – The Swedish Arts Grants Committeé’s International Program for Visual Artists, The Culture Committee of Stockholm, and ABF.

IN THE ACT is an emerging space for performance at Högkvarteret in Stockholm. It is an international and interdisciplinary room, a space dedicated to the live event, the present that tends to slide out of our hands, that is hard to document, hard to sell, and hard to experience unless you are there.

IN THE ACT invites you during the spring of 2011 every last Thursday of the month, to performances, conversations and live music, as well as a bar awarded best in Stockholm.

IN THE ACT brings together one Swedish and one international performance artist, working within overlapping artistic domains but in different geographical spheres. From a theme and a catchword that they share an interest in, and relate to in their work, they are brought together for a mutual exploring at Högkvarteret. In addition, they are accompanied by live musicians and other artists working within the same theme.

IN THE ACT will be exported for the autumn of 2011, and will be presented at Malmö Konsthall in September, in New York in October, and be transformed into a publication that will be published 2012.


THE DISPLACED PERFORMER – the night of loops and mirrorings. An evening where the presence of the performance artist consists of sheer dislocations and displacements. An evening of projection and illusion, of visual loops and resounding sounds.

--------------------
PROGRAM

7.30 pm. Kajsa Sandströms »IN THE MIRROR« meets Marie Kølbæk Iversens »RETROACTION VI«

9 pm. MAG

JOHAN NORLING as the DJ all night long

----------------------
Kajsa Sandströms »IN THE MIRROR« meets Marie Kølbæk Iversens »RETROACTION VI«

Kajsa Sandström (Sweden) is a dancer and choreographer, based in Stockholm and working internationally. She danced with the company “Kubilai Khan Investigations” (FR), 2008-2010, and Mette Ingvartsen (D), 2003-2007. Since 2006 she develops own projects and collaborations with other artists. Recent touring: “ I need a witness to perform”, 2009, in collaboration with David Bergé (BE), “Con/text: Body of an absent Lady Han”, 2010, with Ylva Henrikson and Maline Casta (SE), “In the Mirror, a solo choreography in the footsteps of Maya Deren”, 2009. Kajsa was a student at PARTS, Brussels 2000- 2004.

Marie Kølbæk Iversen (Denmark) lives and works in Copenhagen, where she is represented by IMO projects. She received her MFA from the Royal Danish Academy of Fine Arts in 2008, and is the co-founder and editor of contemporary art journal Internationalistisk Ideale. Marie Kølbæk Iversen creates installations, which use closed circuit video technology and feedback to explore ideas of perception and representation. By foregrounding the technical process and the immediacy of the feedback loop, her work challenges the conception of representational technologies by scrutinising and reducing them down to their material properties. Marie Kølbæk Iversen is currently at resident artist at the Danish Art Workshops and will show the result of her research at the Enter triennial (2010) at Kunsthallen Brandts in Odense, Denmark. Recent exhibitions include solo exhibitions The Dy(e)ing Light or the Case of a Sleeping Beauty at Four Boxes Gallery, Krabbesholm (2010), and Nat is Night Personified at WAS, Copenhagen (2010) as well as group exhibitions Lunds konsthall presentation at Lunds konsthall, Lund (2010-2011); SKM Live at Port:2010/Skagens Museum, Skagen (2010); Anonymous Materials at Binz39, Zürich (2010), and Ce n'est pas une image juste, c'est juste une image at IMO, Copenhagen (2010).
www.mariekoelbaek.com / www.imo-projects.com

»IN THE MIRROR«
To "catch sight". As a dancer and a performer, Kajsa Sandström performs in front of different viewers. In her own choreographic work, it is thus necessary to create strategies to catch sight of herself from the outside; what the viewer sees, that which mediates in the scenic work. This becomes, in a sense, a duplication and a transition displacement of the self. A search for possibilities to stand on the outside and at the same time be in the middle. In the performance »IN THE MIRROR«, a solo choreography in Maya Derens footsteps (2009), she shares her space with the viewer. Movement takes place in the dance studio, in the space beyond the mirror wall and in the eye of the beholder. At IN THE ACT, she steps into Marie Kølbæk Iversen installation, »RETROACTION VI«, of interconnected and mirrored visual feedback.

»RETROACTION VI« – scene, mise-en-scène
The installation consists of two overlapping video projections, both showing the same feed from a camera, which in turn registers its own output. Two projections, one of which has been turned upside down. The work is thus constituted and generated by a loop feedback, a "nothing", which through the installation generates interactive symmetrical patterns, that visitors - and here: Kajsa Sandström - walk in to, influence and change. Kølbæk Iversen's installation of "nothing" will during the evening serve as a stage for Sandström's choreography. The project is the two artists' first collaboration.

In MAG, the solo project of Magdalena Ågren, live samplings of trombone, megaphone, guitar, sound and noise is being presented. The music is built up from scratch - from the smallest simple element it grows to a gigantic dystopian lo-fi orchestra that sometimes is restrained and suggestive, sometimes chaotic and wild. A dark but beautiful world creates in front of you in a untraditional way. MAG has, besides playing in various locations in Sweden, toured in both Europé and North America.

Magdalena Ågren also plays in the band Sork and Trapped in a Loop. She lives and and works in Stockholm, where her musical work also involves workshops for kids in experimental pop music. Her work can be tracked back to 1995, and since then she has played in various bands and constalations, such as Surplus People, Good Morning Sweden, Maggot and Jurassic Jesus.
http://www.myspace.com/magagren

IN ADDITION: JOHAN NORLING as the DJ all night long
Johan Norling is a student at the Curatorial Program at Stockholms University, and as such, he has a particular interest in the intercultural meeting. Earlier during the spring of 2011 he curated the event Begravningen [The Funeral] at Högkvarteret. Besides his artistic work, Johan is also active within the collective Greater Parallel, a platform for electronic music. For the last evening of IN THE ACT at Högkvarteret, he will step into the DJ booth and unite these two worlds of his, through the task of composing the night.

-----------------------
IN THE ACT is presented by Högkvarteret in cooperation with Imri Sandström. Imri Sandström is an artist working with text, sound, video and performance. She has an MFA from The Academy of Fine Art in Umeå and The Royal Danish Academy of Fine Art, and an additional master in Sound Art from Dramatiska institutet. www.imrisandstrom.com

« Back to the calendar

Comments are closed.